افتتاح دفتر موقت آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی هنر و رسانه دینی شهاب مبین

افتتاح دفتر موقت آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی هنر و رسانه دینی "شهاب مبین" دانشگاه تهران در دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی
 با حضور :

  • رئیس محترم دانشکده الهیات، جناب آقای دکتر محمدعلی عبداللهی
  • رئیس محترم دانشکده مهندسی، جناب آقای دکتر کاظم فولادی
  • معاون محترم پژوهشی دانشکده الهیات، جناب آقای دکتر مسلم طاهری
  • معاون محترم آموزشی دانشکده الهیات، جناب آقای دکتر مجتبی عمرانی پور
  • مدیر محترم گروه علوم قرآن و حدیث، جناب آقای دکتر روح‌الله شهیدی
  • مسئول آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی شهاب مبین، جناب آقای دکتر محمدحسن احمدی
  • عضو محترم هیات علمی دانشکده الهیات جناب آقای دکتر مسلم محمدی
  • مدیر اجرایی بنیاد حامیان دانشکدگان فارابی جناب آقای مهندس حمیدرضا کریمی

زمان: سه‌ شنبه مورخ ۷ آذر 1402