- پنج‌شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۱

به دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران خوش آمدید

اخبار و رویدادهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

ارتقا رتبه علمی جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی راد از دانشیاری به استاد تمامی

ارتقا رتبه علمی جناب آقای دکتر علیرضا محمدرضایی از دانشیاری به استاد تمامی

ارتقا رتبه علمی جناب آقای دکتر ناصر قاسمی  از استادیاری به دانشیاری

ارتقا رتبه علمی جناب آقای دکتر سیدمحمد موسوی مقدم  از استادیاری به دانشیاری

ارتقا رتبه علمی جناب آقای دکتر یدالله احمدی ملایری  از استادیاری به دانشیاری

ارتقا رتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن احمدی  از استادیاری به دانشیاری

مجموعه نشست‌های علمی ترجمان؛ مروری براندیشه‌ها و پژوهش‌های قرآنی و حدیثی

انتشار کتاب چکیده مقالات «دومین همایش بین‌المللی زبان عربی و هم‌کنشی تمدنی»

اطلاعیه آموزشی

برنامه درسی نیمسال اول  سال تحصیلی 1402-1401 دانشکده

اطلاعیه آموزشی

منابع آزمون جامع دکتری دانشکده الهیات (شهریور ماه ۱۴۰۱)

مجموعه نشست‌های علمی ترجمان؛ مروری براندیشه‌ها و پژوهش‌های قرآنی و حدیثی

انتشار مجموعه مقالات و نشست‌های تخصصی همایش بین‌المللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه

انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی

شیوه نامه تدوین پایان نامه/ رساله دانشجویی

اطلاعیه پژوهشی

همایش علمی - فرهنگی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه

اطلاعیه پژوهشی

مراحل تصویب موضوع پایان‌نامه/ رساله و دفاع نهایی از آن

فرم تائید شرکت در جلسات دفاعیه

 

 

 

 

 

 

 

دفاعیه‌های ارشد و دکتری

◊ بررسی تاریخی، تحقیق و بازسازی تفسیر اسماعیل بن ابی زیاد السکونی، علی عادل زاده، دکتر شهیدی، سه شنبه 1401.06.01

◊ چیستی حیث التفاتی جمعی و نقش آن در ایجاد واقعیت‌های نهادی از دیدگاه جان سرل، حسین شهیدی خواه، دکتر محمدعلی عبدالهی، دوشنبه 1401.06.07

◊ بررسی رویکرد و عملکرد قبایل کوفه در زمان قیام امام حسین (ع)، اسما انجم شعاع، دکتر سعدی، چهارشنبه 1401.06.23

◊ مخاطب شناسی و تحلیل اسلوب قرآن در مسائل اعتقادی با تاکید بر آیه 125 سوره نحل، محمد احمدی، دکتر دژآباد، یکشنبه 1401.06.13

مجلات علمی دانشکده

پیام‌رسان‌های دانشکده

تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401

ثبت نام نیمسال اول: 5 شهریور 1401

شروع کلاسهای درسی: 27 شهریور 1401

حذف و اضافه: 9 تا 11 مهر 1401

کنترل نهایی: 18 و 19 مهر 1401

ارزشیابی: 12 تا 24 آذر 1401

حذف اضطراری: 26 تا 29 آذر 1401

پایان کلاسهای درسی: 21 دی 1401

شروع امتحانات: 22 دی 1401

پایان امتحانات: 6 بهمن 1401