نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه‌های ارشد و دکتری

دفاعیه‌های ارشد و دکتری


بررسی تاریخی، تحقیق و بازسازی تفسیر اسماعیل بن ابی زیاد السکونی، علی عادل زاده، دکتر شهیدی، سه شنبه 1401.06.01
چیستی حیث التفاتی جمعی و نقش آن در ایجاد واقعیت‌های نهادی از دیدگاه جان سرل، حسین شهیدی خواه، دکتر محمدعلی عبدالهی، دوشنبه 1401.06.07
بررسی رویکرد و عملکرد قبایل کوفه در زمان قیام امام حسین (ع)، اسما انجم شعاع، دکتر سعدی، چهارشنبه 1401.06.23
مخاطب شناسی و تحلیل اسلوب قرآن در مسائل اعتقادی با تاکید بر آیه 125 سوره نحل، محمد احمدی، دکتر دژآباد، یکشنبه 1401.06.13