نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقوم آموزشی

تقوم آموزشی


ثبت نام نیمسال دوم: 11 تا 15 بهمن 1399

شروع کلاسهای درسی: 2 اسفند 1399

حذف و اضافه: 16 تا 18 اسفند 1399

حذف اضطراری: 22 تا 24 خرداد 1400

ارزشیابی: 29 خرداد تا 2 تیر 1400

پایان کلاسهای درسی: 2 تیر 1400

هفته جبرانی : 5 تا 10 تیر 1400

شروع امتحانات: 10 تیر 1400

پایان امتحانات: 24 تیر 1400